mandag, 03 desember 2018 10:00

Junior-regelen blir fjernet

Skrevet av

Regelen om at et av mannskapene om bord må være yngre enn 22 år, vil bli fjernet i 2019.

Til nå har det vært slik i seilsportsligaen at minst en på laget må ha vært 22 år eller yngre. Fra og med 2019 er det ingen regler knyttet til hvem som kan være med på laget, annet enn at de må være medlemmer i seilforeningen de seiler for. 

Denne regelen er igjen knyttet til NSFs regler om en seilers startberettigelse. De sier at en seiler kun kan representere én seilforening i den samme klassen (i dette tilfellet seilsportsligaen) i løpet av en sesong. Med andre ord kan du ikke bytte seilforening i løpet av en ligasesong.

Har gjort nytten

– Vi tror at ungdomsregelen har gjort nytten sin, og vi mener det må være opp til seilforeningene selv å bestemme hvem de vil sende som representanter. Vi ser at gjennomsnittsalderen på ligaseilerne både i Norge og internasjonalt synker, og da er vi jo på riktig vei, sier Magnus Hedemark.

Han understreker at intensjonen med regelendringen slett ikke er å legge til rette for forgubbing av seilsportsligaen og håper at det ikke vil være regelen i seg selv som bestemmer om foreningene vil satse på ungdom eller ikke.

Gir mulighet for flere foreninger

– Vi ønsker at seilsportsligaen skal være tilgjengelig for alle seilforeningene i Norges Seilforbund, og vi vet at flere mindre seilforeninger foreløpig sliter med å få med seilere under 22 år. Ved å oppheve ungdomsregelen får de muligheten til å delta og bli synlige lokalt, noe som forhåpentlig vil hjelpe dem i å rekruttere unge seilere. Vi må huske på at to tredeler av landets nærmere 120 seilforeninger har under 200 medlemmer, og mange av dem har ikke noen egen ungdomsavdeling. En regelendring vil med andre ord være inkluderende, sier Magnus Hedemark.

Beslutningen er tatt av ligarådet som består av Magne Klann (Soon), Karl Kjørstad (KNS), Magnus Hedemark (SailLogic) og Kristian Fæste (Norges Seilforbund).

Regelendringen har skapt debatt på Facebook. 

Sist redigert mandag, 03 desember 2018 10:06