torsdag, 06 desember 2018 09:37

Omfattende rapport om seilsportsligaen

Skrevet av

Race Report 2018 inneholder en omfattende oppsummering av ligaåret 2018. I rapporten rettes også blikket fremover mot 2019.

I disse dager er Race Report 2018 på vei i posten til alle landets seilforeninger. Det er en gedigen trykksak på 84 sider som tar for seg hva som skjedde i 2018. Race Report 2018 foreligger også digitalt.

Race Report inneholder en fyldig reportasje fra hvert av de fire stevnene i Bodø, Molde, Larvik og Arendal, og ikke minst kommer arrangørene selv til orde i rapporten og forteller om hvordan de opplevde det å være arrangør for et stevne. For de fleste var det en stor og viktig hendelse.

I Race Report kan du også lese om hvordan dommerne har det i seilsportsligaen og hvilken rolle ligaen spiller når det gjelder utdanningen av dommere.

Du kan lese om arbeidet som ligger bak formidlingen av seilsportsligaen mens den pågår, og arbeidet som legges ned for å synliggjøre seilsportsligaen i forkant og etterkant av stevnet. Her er det mye nyttig å plukke opp for alle regatta-arrangører ved å bruke elementer som kan tilpasses ens egen målestokk og ens egne ambisjoner.

I Race Report har vi snakket med sponsorene og samarbeidspartnerne om hva de får ut av å være med på seilsportsligaen. De uttrykker tilfredshet. Formodentlig inneholder artikkelen tips til alle seilforeninger som er på jakt etter samarbeidspartnere om hvordan man skal forholde seg til dem og hva de legger vekt på.

Viktigheten av å ta vare på havet og verne om og hjelpe det maritime miljøet vi seiler i, er også viet oppmerksomhet i Race Report. Kampanjene Hold havet rent og Clean Seas er noe alle seilere bør ta del i, for det handler kort og godt om vår felles fremtid på sjøen.

Magnus Hedemark i SailLogic, som arrangerer seilsportsligaen, retter også blikket fremover og forteller litt om ambisjonene for 2019-sesongen. Og de er ikke beskjedne. Målet er at hvert av stevnene skal inneholde noe mer enn kun ligaseiling og settes inn i en større sammenheng. Det er også et mål for 2019 å gjøre ligaen enda mer synlig enn den var i 2018.

Presidenten i Norges Seilforbund, Jørgen Stang Heffermehl, kaller seilsportsligaen for noe av det viktigste som er gjort for breddeseiling i Norge  i senere tid. Norsk Seilsportsliga inneholder per i dag to divisjoner. Håpet og målet på litt sikt er å kunne utvide med enda en på en eller annen måte.

Seilsportsligaer er nå etablert i 20 land, og det å få delta i Sailing Champions League er et mål for de beste alle ligaene. I Race Report kan du også lese om at det nå er i ferd med å bli etablert egne stevner for juniorer, damer og funksjonshemmede – og at ligaseiling sprer seg til stadig flere land og kontinenter. Det som startet i Tyskland i 2013 er i ferd med å bli et stort, internasjonalt univers.

Race Report 2018 – hvor du kan lese om alt dette – er utgitt av Norges Seilforbund og SailLogic i fellesskap.

Sist redigert torsdag, 06 desember 2018 09:37